Album fotograficzny 3

Konserwacja albumu fotograficznego oprawionego w płótno.
Obiekt ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.

prace konserwatorskie: Piotr Matosek