Beyond the Desk

International Office Art Biennale
Not Fair 2017

kuratorzy: Ewa Borysiewicz i Romuald Demidenko
artyści: Jan Domicz, Richard Grandmorin, Gizela Mickiewicz, Polen Performance, Małgorzata Szymankiewicz

fot. Bartosz Górka
zdjęcia z otwarcia: Grzegorz Czaplicki