Biblia

Konserwacja XVII-wiecznej biblii oprawionej w skórę.
Obiekt ze zbiorów prywatnych

prace konserwatorskie: Piotr Matosek