Radość nowych konstrukcji

Zachęta
listopad 2017

kuratorka: Joanna Kordjak
artyści współpracujący: Katarzyna Przezwańska, Piotr Kopik

(Po)wojenne utopie Mariana Bogusza

Wystawa prezentowana powtórnie w Kunsthaus Dresden

więcej