Radość nowych konstrukcji

Zachęta
listopad 2017

kuratorka: Joanna Kordjak
artyści współpracujący: Katarzyna Przezwańska, Piotr Kopik