Wachlarz chiński

Konserwacja XVIII-wiecznego wachlarza chińskiego.
Obiekt ze zbiorów Muzeum Teatralnego w Warszawie.

prace konserwatorskie: Piotr Matosek