Żydowskie dziedzictwo kulturowe. Raport

Żydowskie dziedzictwo kulturowe.
Raport z grantu Fundusze Norweskie i Fundusze Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) dla Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie

kwiecień 2017