Mikrohistorie

Muzeum Narodowe – Pałac Królikarnia
Warszawa 2013

Identyfikacja wystawy „Mikrohistorie”
projekt: Paulina Tyro-Niezgoda