Widoczne-Niewidoczne

Muzeum Narodowe w Warszawie
czerwiec 2019

kuratorzy: Anna Manicka, Hanna Doroszuk, Tomasz Jeziorowski, Magdalena Nowak, Ewa Skolimowska, Katarzyna Szydłowska
koordynacja: Aleksandra Ochała
projekt kolorystyki sal: Matosek/Niezgoda